Zpráva

Naše zprávy UA Mental Help odrážejí úspěchy a budoucí plány naší práce.
Pilně využíváme všechny zdroje, abychom pomohli každému, kdo se na nás obrátí.
Děkujeme za Vaši podporu a důvěru v naší práci!

Zpráva 2023
Finanční zpráva 2023
Finanční zpráva 2022