Privacy Policy

Загальна інформація

Благодійна організація БО «БФ «ЮА МЕНТАЛ ХЕЛП» (надалі Фонд), розуміючи важливість та необхідність забезпечення конфіденційності й недоторканності Персональних даних фізичних осіб, укладає з Вами (далі “Користувач”) дану Угоду про конфіденційність (далі “Угода”) для встановлення порядку одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Фондом Персональних даних Користувача при використанні Користувачем Фонду можливостей по залученню на наданню благодійної допомоги через Інтернет сайт http://uamentalhelp.org (далі “Сайт”).

Умовою користування Сайтом для Користувача є повне прийняття положень цієї Угоди. Користувач позбавлений права використовувати Сайт та можливості по залученню та наданню благодійної допомоги, які  надаються Сайтом (далі – Можливості),  у випадку відсутності його згоди з умовами даної Угоди.

Користувачі Сайту погоджуються, що з метою дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних» , Фонд має право на включення персональних даних, наданих користувачами, до бази персональних даних, на обробку таких персональних даних та, за необхідністю, викликаною виконанням умов зазначеного закону, на передачу таких персональних даних третім особам.

Визначення термінів

Персональні дані – інформація про певного Користувача, яка дозволяє ідентифікувати цього Користувача як особистість.

Загальнодоступні дані – інформація (у тому числі Персональні дані), до якої фізична особа – власник цих даних, надала доступ необмеженому колу осіб (у т.ч. шляхом публікації на будь-якому інтернет-сайті без обмеження доступу до цих даних) або на які відповідно до даної Угоди й/або чинного законодавства України не поширюється вимога дотримання конфіденційності.

Обліковий запис – сукупність інформації про Користувача, що містить дані авторизації Користувача (логін і пароль), необхідні для ідентифікації Користувача при використанні ним Сайту та Послуг.

Cookie (Кукі) – фрагмент даних, створений Сайтом й збережений у комп’ютері Користувача у вигляді одного або декількох файлів. Cookie не містять Персональних даних і  можуть бути заблоковані Користувачем у будь-який момент.

1. Предмет угоди

1.1. Дана Угода визначає порядок одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Персональних, Загальнодоступних та інших даних, що надаються Фонду Користувачем при використанні ним Сайту та Можливостей.

1.2. Використовуючи будь-яку частину Сайту та Можливості, Користувач надає Фонду право одержувати, зберігати, обробляти, використовувати й розкривати Персональні дані Користувача на умовах даної Угоди.

1.3. Дана Угода не регулює, а Фонд не несе відповідальності за порядок одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Персональних даних Користувача сторонніми підприємствами й організаціями, що не перебувають у володінні або під керуванням Фонду, і фізичними особами, що не є працівниками Фонду, навіть якщо Користувач одержав доступ до сайтів, програмного забезпечення, товарів або послуг цих осіб за допомогою Сайту.

1.4. Метою одержання, зберігання, обробки й використання Персональних, Загальнодоступних та інших даних Користувача є захист інтересів Користувача та Сайту, а також надання Користувачу Можливостей, включаючи показ таргетованої, персоналізованої або загальної інформації, покращення якості існуючих і створення нових сайтів та можливостей що надаються Сайтом.

2. Отримання, обробка та використання інформації

2.1. При створенні Облікового запису Користувач повинен вказати дані авторизації, а також ім’я, прізвище, публічне ім’я,  адресу електронної пошти й інші дані. Після створення й використання Користувачем Облікового запису Фонд одержує можливість ідентифікувати Користувача при кожному використанні ним Сайту.

2.2. Фонд має право завантажувати на комп’ютери Користувачів файли Сookie (якщо Користувач самостійно не обмежив дану можливість у своєму веб-браузері), а також одержувати, зберігати, обробляти й використовувати інформацію, що міститься в Сookie.

2.3. При використанні Користувачем Сайту та Можливостей обладнання, на якому розташований Сайт, Сайт автоматично зберігає, обробляє та використовує дані Користувача, що не відносяться до Персональних, наприклад: IP-адреса Користувача, геолокація – дані про місцезнаходження Користувача, які можна визначити за допомогою його IP-адреси, UTM-параметри, технічні параметри комп’ютера Користувача, наявність або відсутність у комп’ютері Користувача конкретного програмного забезпечення, налаштування даного програмного забезпечення, файли Сookie, а також статистична інформація про активність Користувача.

2.4. Фонд має право зберігати Персональні, Загальнодоступні та інші дані Користувача в обсязі та у строки необхідні для реалізації мети, що зазначена у даній Угоді, або у строки, встановлені чинним законодавством України, нормами міжнародного права, або законодавством країни проживання або перебування Користувача, або до моменту видалення Користувачем цих даних.

2.5. У випадку зміни Персональних даних Користувач повинен надати Фонду оновлені дані шляхом внесення відповідних змін до Облікового запису на Сайті. У разі невиконання Користувачем даної вимоги, Фонд не несе відповідальності за несприятливі наслідки, пов’язані з обробкою таких Персональних даних. 

3. Доступ до інформації

3.1. Фонд зобов’язується не надавати Персональні дані третім особам у комерційних цілях без згоди Користувача, якому належать ці дані. Передача Персональних даних третім особам для здійснення статутної діяльності Фонду та виконання наших забов’язань за укладеними правочинами допускається у наступних випадках:

– після одержання згоди Користувача, якому належить дана інформація;

– при необхідності передачі Персональних даних з метою виконання зобов’язань, здійснення статутної діяльності uamentalhelp.org або запиту Користувача;

– за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право одержувати такі дані;

– у тому випадку, якщо на думку Фонду, Користувач порушує умови даної Угоди та/або інших договорів і угод між Фондом та Користувачем.

3.2. Користувач дозволяє Фонду надавати дозвіл іншим компаніям, з якими Фонд уклав відповідні угоди, одержувати, зберігати та обробляти дані про Користувача (крім Персональних даних), такі як IP-адреса Користувача, файли Сookie, а також статистична інформація про активність Користувача для покращення якості надаваної цими компаніями послуг та інформації рекламного характеру.

3.3. Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована і у випадку, якщо доступ до цих даних буде отриманий третіми особами поза зоною технічних засобів зв’язку, підвладних Фонду, Фонд не несе відповідальності за збиток, заподіяний таким доступом.

3.4. Користувач має право запросити, змінити або видалити свої Персональні дані, що знаходяться у доступі Фонду. Для цього Користувачу необхідно заявити відповідну вимогу, направивши її на контактну адресу [email protected], якщо іншого самостійного способу запиту, зміни або видалення Персональних даних не передбачено технічними можливостями Сайту. В темі листа необхідно вказати “Видалення / зміна персональних даних”, а в тілі – свої контактні дані та ідентифікатор користувача на платформі Фонду. 

4. Додаткові умови

4.1. Фонд має право вносити зміни в дану Угоду про конфіденційність. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди, за адресою http://uamentalhelp.org/privacy та у випадку внесення до Угоди істотних змін, Фонд додатково повідомить Користувача про ці зміни електронною поштою, яка вказана в Обліковому записі Користувача. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи Можливості або Сайт, Користувач підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, що діє на момент використання Користувачем Можливостей та/або Сайту.

4.2. Фонд не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань. До моменту прийняття умов даної Угоди будь-який Користувач має право звернутися до Фонду для отримання роз’яснень щодо положень Угоди.

4.3. У випадку визнання недійсної або нездійсненої будь-якої частини даної Угоди, інші частини Угоди залишаються чинними. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

4.4. До даної Угоди й відносин між Фондом та Користувачем, що виникають у зв’язку з використанням Сайту, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Угоди та використання Сайту.

5. Ваші права

Згідно Закону України «Про захист персональних даних» ви маєте право:

– знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

– отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються ваші персональні дані;

– на доступ до своїх персональних даних;

– отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

– пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

– пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

– на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

– звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого верховної Ради України з прав людини або до суду як зазначено в цій угоді;

– застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

– вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

– відкликати згоду на обробку персональних даних;

– знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

– на захист від автоматизованого рішення, яке має для вас правові наслідки.

Якщо ви знаходитесь на території ЄС, за GDPR ви маєте право:

– вимагати надання доступу до ваших персональних даних, які нами зберігаються, їх видалення або виправлення;

– бути поінформованими, яка обробка ваших персональних даних відбувається;

– обмежувати обробку ваших персональних даних;

– на портативність ваших персональних даних;

– заперечувати проти обробки ваших персональних даних;

– подати скаргу до відповідного наглядового органу.

6. Внесення змін

Ми можемо вносити зміни до цієї угоди. Просимо вас час від часу ознайомлюватись із цією угодою за адресою http://uamentalhelp.org/privacy-policy.

7.  Контактна інформація

Якщо є які-небудь питання щодо політики конфіденційності, в тому числі виникли запитання щодо обробки ваших персональних даних у зв’язку із використанням Сайту, Ви можете зв’язатися з нами, використовуючи інформацію нижче:

Благодійна організація «Благодійний фонд «ЮА МЕНТАЛ ХЕЛП» 

сайт:  http://uamentalhelp.org/

електрона пошта: [email protected]